Miesięczne archiwum dla październik, 2015

Innowacje w technologii biogazu ratun...

Steam Explosion

Ekonomiczny pesymizm biogazowni rolniczych. Sygnały dochodzące z rynku energii odnawialnej, w szczególności branży biogazu, wskazują, iż wśród operatorów, właścicieli oraz inwestorów biogazowni dominuje coraz większy pesymizm. Trudno się temu nie dziwić, biorąc pod uwagę niepewność czynników ekonomicznych takich jak nieznane jeszcze warunki funkcjonowania „aukcji energetycznych”- dla nowych biogazowni, oraz utrzymująca się nadpodaż „zielonych” świadectw pochodzenia, […]