Biogazownia Wielopole

Wielopole

Od III kwartału 2013 r. prowadzimy obsługę inwestycji w Wielopolu. Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW jest na ukończeniu. W chwili obecnej prowadzony jest rozruch technologiczny instalacji. Instalacja oparta jest na gnojowicy oraz substratach przemysłu rolno-spożywczego. Kilka zdjęć z budowy instalacji:

Biogazownia Jaunberze Łotwa

Jaunberze

W okresie 10.2014 – 06.2015 zrealizowaliśmy projekt budowy biogazowni rolniczej w miejscowości Jaunberze na Łotwie. Mocy elektryczne instalacji to 1 MW. Zgodnie z przepisami lokalnymi 100% wyprodukowanej energii elektrycznej trafia do systemu elektroeneregtycznego. Ciepło pochodzące z biogazowni wykorzystywane jest do celów grzewczych na fermie trzody chlewnej oraz do wstępnego podniesienia temperatury w suszarni zboża. Instalacja oparta […]