Innowacje w technologii biogazu ratun...

Steam Explosion

Ekonomiczny pesymizm biogazowni rolniczych. Sygnały dochodzące z rynku energii odnawialnej, w szczególności branży biogazu, wskazują, iż wśród operatorów, właścicieli oraz inwestorów biogazowni dominuje coraz większy pesymizm. Trudno się temu nie dziwić, biorąc pod uwagę niepewność czynników ekonomicznych takich jak nieznane jeszcze warunki funkcjonowania „aukcji energetycznych”- dla nowych biogazowni, oraz utrzymująca się nadpodaż „zielonych” świadectw pochodzenia, […]

Technologia BLC Biogas

BLC_technologia

BLC Biogas oferuje technologię biogazowni rolniczej, wykorzystującej proces fermentacji metanowej oparty na szerokim katalogu substratów organicznych, dostępnych na lokalnym rynku biogazowni. Ponad 10 letnie doświadczenie budowy biogazowni rolniczych, co ważne w Polsce (!), pozwoliło nam na opracowanie zoptymalizowanego projektu instalacji, przede wszystkim pod kątem nakładów inwestycyjnych (instalacja może być tańsza), ale również dającego możliwość wykorzystania […]