Technologia BLC Biogas

BLC Biogas oferuje technologię biogazowni rolniczej, wykorzystującej proces fermentacji metanowej oparty na szerokim katalogu substratów organicznych, dostępnych na lokalnym rynku biogazowni.

Ponad 10 letnie doświadczenie budowy biogazowni rolniczych, co ważne w Polsce (!), pozwoliło nam na opracowanie zoptymalizowanego projektu instalacji, przede wszystkim pod kątem nakładów inwestycyjnych (instalacja może być tańsza), ale również dającego możliwość wykorzystania substratów organicznych, dotychczas nie wykorzystywanych w procesie fermentacji biogazowej. W technologii BLC Biogas biogazownia może, do procesu fermentacji, dozować słomę albo odpady pochodzące z przemysłu spożywczego, również z przetwórstwa mięsnego, z powodzeniem wykorzystując te bardzo energetyczne materiały.

Korzystając z naszej technologii osiągamy większą sprawność i wydajność biogazowni, co przy mniejszych nakładach inwestycyjnych i zoptymalizowanych kosztach eksploatacji, powoduje że biogazownia rolnicza jest opłacalna.

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma infografikami, przedstawiającymi naszą technologię:

infograph_2
« 1 z 2 »

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.